Preskočiť na [navigáciu], [Filter], [obsah]
Práve sa nachádzate » POPIS

PRIEMYSELNÝ PARK ŠAMORÍN

Predaj pozemkov a hál v etablovanom priemyselnom parku

Priemyselný park Šamorín je situovaný cca. 20 km juhovýchodne od Bratislavy a je súčasťou regiónu Centrope, ktorý spája Slovenskú republiku, Maďarsko, Českú republiku a Rakúsko s cieľom podporiť obchodnú spoluprácu krajín zameranú na hospodársky a sociálny rozvoj regiónu Strednej Európy.
Park má priemyselný charakter a je vhodný pre výrobné firmy s počtom zamestnancov cca. 30, ideálne so zameraním sa na produkciu výrobkov ľahkej elektroniky. V parku je úspešne etablovaných niekoľko firiem.

Momentálne sú k dispozícii na predaj dva pozemky, každý s výmerou cca. 1ha a nová hala s rozlohou cca. 1600m2.

PRIEMYSELNÝ PARK ŠAMORÍN

Zdieľať

Priemyselný park v Šamoríne poskytuje firmám kompletný servis služieb spojených s bezproblémovou prevádzkou firmy. Kompletne vybudované IS vrátane prístupových ciest. Etablované firmy prevažne z Talianska tu úspešne pôsobia už niekoľko rokov.

POPIS

V Šamoríne, v mestečku blízko Bratislavy, vznikla priemyselná zóna zrealizovaná na základe iniciatívy Confindustrie Vicenza. Tento priemyselný park je vedený združením firiem, ktoré je koordinované Asociáciou priemyselníkov okresu Vicenza v úzkej spolupráci s lokálnymi inštitúciami. Spoločnosti môžu počítať s podporou logistiky a organizačnou podporou zo strany Centra služieb, ktoré bolo vytvorené pre potreby firiem, ktoré majú záujem usadiť sa na Slovensku. Centrum služieb je k dispozícii pre firmy, ktoré potrebujú vypomôcť pri finančnom plánovaní, projektovaní a riadení stavebných prác na nových budovách v rámci priemyselného parku, až po školiace aktivity, poskytnutie ubytovacích priestorov a jedálne.

Šamorínsky priemyselný park je v Európe jedným z prvých, ktorý umiestňuje celú vertikálu firiem. Ide o prvý projekt delokalizácie celej výrobnej vertikály a internacionalizácie talianskych malých a stredných podnikov. Park leží v I. stupni ochranného pásma spodných vôd a výroba musí spĺňať prísne ekologické kritéria. Park je momentálne obsadený ana 75-80%. Väčšina firiem, ktoré sú už v parku etablované sú zamerané na produkciu ľahkej elektroniky. Celý priemyselný park pozostáva z 13 priemyselných hál, jednej administratívnej budovy, spevnených plôch vrátane inžinierskych sietí.